Wie kan er bij ons terecht?

Dagbesteding

 

Kan jij niet ergens anders terecht , omdat er te grote groepen zijn op andere zorgboerderijen en instellingen?

 

Omdat de groep zeer kleinschalig is ( max 5/6 op een dag, maar vaker 3 a 4) én autismegericht is, betekent dit vooral dat er rust is ivm prikkelarme omgeving die je nodig hebt, er is geen lawaai er is géén onrust en niet iedereen is op dezelfde plek tegelijk : bijvoorbeeld 1 of twee zullen er in de kas, moestuintjes, dieren bezig zijn , twee anderen zullen binnen bezig in de woning met de dagbesteding, er is altijd een begeleider in je nabije omgeving en zo krijg je alle aandacht die je nodig hebt en blijft de rust bewaard. En soms gaan we met zijn allen ook een dagje weg doordeweeks, gewoon omdat dat gezellig is. We zijn vooral gericht op jeugd autisme ( ass gerichte problematiek) 12-18  met (gedeeltelijke) vrijstelling school én en jongvolwassenen ASS gerichte problematiek 18+ op de dagbesteding . Maar in principe is er voor iedereen, jeugd, jong (-volwassenen) en oud, die lekker bezig willen zijn op onze zorgboerderij, én in die groep past , de seizoenen buiten wil meemaken in de natuur, plek op de zeer kleinschalige groep van de dagbesteding. 

 

 

Verblijf en logeren

vanaf 1 januari 2018 ; zijn wij een 'jongenshuis'.  

 

Verblijf:

Op dit moment zijn er 4 jongens die verblijven , waarvan er 2 overdag (gedeeltelijk ) naar school gaan. De kleinschalige groep zal zich niet uitbreiden naar een grote groep. Waarom niet? We zijn gespecialiseerd in het werken met jeugdigen en jongvolwassen ( 12-18 ) met autismegerichte problematiek, die een dubbele diagnose hebben. Dat betekent dat je niet in een grotere groep kan zijn. Er is geen plek voor je op of bij de andere (jeugd)zorginstellingen / zorgboerderijen, juist omdat je niet tegen drukte kan en het niet goed gaat met je in de grotere groep met meer drukte en al die prikkels . En daarin onderscheiden wij ons van andere zorginstellingen; warm, huiselijk wat jou het gevoel van veiligheid geeft en daarnaast veel rust door weinig mensen om je heen te hebben en veel aandacht te krijgen. 

 

Heb je een verstandelijke beperking, in combinatie met autisme, Asperger, PDD NOS, ADHD , ODD, MCDD,  dan is Zorgboerderij Feniks zeker een plek voor jou om te verblijven. Het CJG geeft de indicaties af. We maken samen met jou een wensen/doelenlijst en daar gaan we met jou mee aan de slag. Op jouw tempo. Via methodische zorg-leef-plannen (oa Schalock) werken we aan jouw doelen.

 

Logeren:

in het weekend is de groep dus ook kleinschalig op Feniks. Wat doen we zoal in een weekend? We hebben elk weekend een leuke activiteit buiten Feniks, dus vaak zullen we een dagje uit zijn. Dat betekent dat we in verband met de prikkelverwerking de andere dag rustig aan zullen doen. Klik op de agenda waar we de aankomende tijd zoal naartoe gaan.

 

 

Dagbesteding, logeren en verblijf

We kijken naar de mogelijkheden en niet naar je beperkingen, we willen je blijven stimuleren om dingen te proberen, alles op je eigen tempo. Als je iets niet kan, maar wel wilt leren, dan zullen we je daarbij helpen. Wij werken vanuit de Triple-C gedachte zodat je de aandacht en hulp krijgt die je nodig hebt. We zijn zeer prikkelarm, werken met kleine groepen, gaan uit van je wensen en doelstellingen en zijn absoluut niet productiegericht. Wij hebben gemerkt dat dit voor mensen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of met autisme of een angststoornis erg fijn en veilig voelt.

 

We kijken wel of je bij de groep past die er is, of er een klik is met elkaar, zodat iedereen het hier naar zijn zin heeft. Vanwege deze reden is onze doelgroep niet gericht op ex verslaafden, dan wel ex gedetineerden.

 

Voor ouders/partners/vertegenwoordigers hebben wij een eigen inlogcode voor een app op de mobiele telefoon, of de thuiscomputer. Hiermee kan er op elk moment door u ingelogd worden in een zorgsysteem afgestemd op uw kind/partner/familielid. Op afstand is te volgen wat uw kind/partner/familielid die dag gedaan heeft. Ook zijn er foto's te zien, kunnen er door u vragen worden gesteld aan de hand van die dag aan de persoonlijk begeleider van kind/partner/familielid, zijn er nieuwsbrieven te lezen, afspraken te maken, aanvullingen te schrijven enzovoorts.

 

Triple-C in een notendop

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken. 

Uitzonderingen:

de volledige beleidsnotitie uitsluitingscriteria Stichting Zorgboerderij Feniks, is op te vragen bij het bestuur.

Kort samengevat ; ivm met de groepssamenstelling en de doelgroep is er geen plek voor ;

 

- asielzoekers

- (ex) verslaafden

- (ex) gedetineerden

- als je valt onder de wet Bopz

- ernstige psychiatrische / agressie problematiek (en seksueel ongewenste gedragingen)

- vanwege een relatiebeding één onzer collega's is er geen plek voor je als je van Dekkersnest komt.