Wie kan er bij ons terecht?

Dagbesteding

Iedereen, jeugd, jong (-volwassenen) en oud, die lekker bezig willen zijn op onze zorgboerderij, de seizoenen buiten wil meemaken in de natuur, is er plek op de dagbesteding. 

 

Verblijf en logeren

vanaf 1 januari 2018 ; zijn wij een 'jongenshuis'.  

We zijn gespecialiseerd in het werken met jeugdigen en jongvolwassen met autismegerichte problematiek, die een dubbele diagnose hebben. Heb je een verstandelijke beperking, in combinatie met autisme, Asperger, PDD NOS, ADHD , ODD, MCDD, gedragsproblemen, hoge gevoeligheid, dan is Zorgboerderij Feniks zeker een plek voor jou. We maken samen met jou een wensen/doelenlijst en daar gaan we met jou mee aan de slag. Op jouw tempo. Via methodische zorg-leef-plannen (oa Schalock) werken we aan jouw doelen.

 

Dagbesteding, logeren en verblijf

We kijken naar de mogelijkheden en niet naar je beperkingen, we willen je blijven stimuleren om dingen te proberen, alles op je eigen tempo. Als je iets niet kan, maar wel wilt leren, dan zullen we je daarbij helpen. Wij werken vanuit de Triple-C gedachte zodat je de aandacht en hulp krijgt die je nodig hebt. We zijn zeer prikkelarm, werken met kleine groepen, gaan uit van je wensen en doelstellingen en zijn absoluut niet productiegericht. Wij hebben gemerkt dat dit voor mensen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of met autisme of een angststoornis erg fijn en veilig voelt.

 

We kijken wel of je bij de groep past die er is, of er een klik is met elkaar, zodat iedereen het hier naar zijn zin heeft. Vanwege deze reden is onze doelgroep niet gericht op ex verslaafden, dan wel ex gedetineerden. 

 

Voor ouders/partners/vertegenwoordigers hebben wij een eigen inlogcode voor een app op de mobiele telefoon, of de thuiscomputer. Hiermee kan er op elk moment door u ingelogd worden in een zorgsysteem afgestemd op uw kind/partner/familielid. Op afstand is te volgen wat uw kind/partner/familielid die dag gedaan heeft. Ook zijn er foto's te zien, kunnen er door u vragen worden gesteld aan de hand van die dag aan de persoonlijk begeleider van kind/partner/familielid, zijn er nieuwsbrieven te lezen, afspraken te maken, aanvullingen te schrijven enzovoorts.

 

Triple-C in een notendop

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken. 

Uitzonderingen:

de volledige beleidsnotitie uitsluitingscriteria Stichting Zorgboerderij Feniks, is op te vragen bij het bestuur.

Kort samengevat ; ivm met de groepssamenstelling en de doelgroep is er geen plek voor ;

 

- asielzoekers

- (ex) verslaafden

- (ex) gedetineerden

- ernstige psychiatrische problematiek (en seksueel ongewenste gedragingen)

- vanwege een relatiebeding één onzer collega's is er geen plek voor je als je van Dekkersnest komt.