Wij werken samen en onderhouden (intensieve) contacten met vele partijen, omdat wij vinden dat een breed vangnet voor elke cliënt belangrijk is. Samen sta je sterk!

 

- RIGG

- AKNN

- CJG ; diverse gemeentes

- Verschillende Gemeentes zoals Delfzijl, Breda, Appingedam enzovoort.

WMO Groningen / Delfzijl

- Andere zorgboerderijen en zorginstellingen / klinieken

- Lentis,  Accare , CVBP Assen, Fact Delfzijl

- Elker  

- Bezinn 

- Federatie Landbouw en Zorg

- G(G)D

- Veiligheidsregio Groningen en Politie Delfzijl

- Zorgkantoor

- MEE

- huisartsen

- scholen

(- Dierenpraktijk / Dierenarts)