PGB of ZIN?  

PGB betekent persoonsgebonden budget. ZIN betekent zorg in natura .

Door alle veranderingen in de zorg is het best moeilijk om te weten waar je nou recht op hebt en wat voor jou in jouw situatie het beste is. In de volgende link van zorgwijzer, staat het heel erg duidelijk en onafhankelijk uitgelegd wat het verschil tussen PGB en ZIN is: http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb 

Ook op de onafhankelijke site van Per Saldo;  https://www.pgb.nl/pgb/ staat ook veel informatie die het verschil tussen PGB en ZIN verduidelijkt. Daar kan je ook terecht voor al je vragen over PGB of ZIN. 

 

Zorgboerderij Feniks, geeft de voorkeur aan ZIN voor jeugdigen die zorg nodig hebben. Indicaties verlopen via het CJG. Het RIGG , provincie / gemeente Groningen, heeft ons via de Europese aanbesteding , vanaf 1 januari 2018 gecontracteerd voor jeugdzorg,  zodat wij via  januari 2018  zorg op maat kunnen aanbieden:  logeren, verblijf , dagbesteding , individuele begeleiding én behandeling in alle vormen. Daar zijn wij zeer trots op!

Vanaf 1 januari 2020 :

Het RIGG heeft ons, vanwege onze expertise, de volgende zorg toegewezen :
- Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname
- Groepsbegeleiding specialistisch
- individuele behandeling basis
- Individuele behandeling specialistisch licht
- Individuele behandeling specialistisch middel
- Individuele diagnostiek
- Individuele behandeling laagfrequent
- Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole
- Persoonlijke verzorging
- Dagbesteding
- Vervoer regulier
- Logeren hoog intensief
- Verblijf licht
- Verblijfstraject middelzwaar
- Logeren laag intensief
- Verblijf langdurig (beschermd) wonen
- Individuele begeleiding basis
- Groepsbegeleiding basis
- Individuele begeleiding specialistisch.

 

Maar ook via PGB kunnen wij zorg leveren. Hoe gaat de aanvraag dan?

Als je bij ons wilt komen en je hebt een indicatie ( wmo / wlz ), dan wordt er een zorgcontract en een formulier “zorgovereenkomst met een zorginstelling” ondertekend . Via de PGB kunnen wij dan aan de zorgvraag voldoen : individuele begeleiding/ groepsbegeleiding/ en zelfs een combinatie daarvan, voor verblijf / logeren en dagbesteding. Dit doen wij door zorgplannen op maat te maken . De gestelde doelen (dmv onder andere ortho-, pedagogische begeleidingsplannen) afgestemd op de wensen van de zorgvrager, worden elke keer geëvalueerd met (de vertegenwoordiger van) de zorgvrager. Dit wordt eerst afgestemd met CJG of de  zorgverzekeraar en daarna via de SVB goedgekeurd.

 

 


Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman