Onze visie, ons doel

Ons voornaamste doel is een zinvolle en gezellige dagbesteding te geven aan onze gasten/deelnemers/bewoners (met zorgvraag), onder deskundige begeleiding die aansluit bij de wensen van de deelnemers, waarin het welzijn en persoonlijke ontwikkeling voorop staat. Zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving is voor ieder individu belangrijk en daar zullen we je bij helpen.

 

Ieder mens wil gelukkig zijn en wij willen daar aan bijdragen: deel uitmaken van dat/jouw geluk en je een gezellige en zinvolle dagbesteding geven.

 

Wij stellen ons ten doel het ondersteunen, helpen en ontwikkelen in de ruimste zin van het woord (van voorzieningen voor en) van de deelnemers. Ook als je bij ons verblijft zullen we je helpen en begeleiden; 

de domeinen van kwaliteit van bestaan ; Lichamelijk welbevinden, zelfbepaling, emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, persoonlijk welbevinden, materieel welzijn en je rechten.

 

Wij streven ernaar een zorgboerderij te zijn met een zo groot mogelijk sociaal en maatschappelijk karakter in een prettige omgeving van dieren, groen en natuur. Vanuit deze groene agrarische omgeving bieden we structuur, ontspanning, sociale contacten en werken vanuit een warme, huiselijke sfeer waarin normalisering en respect een uitgangspunt is. 

 

Iedere jeugdige mag zijn wie hij / zij is. Zij moeten zich zo veilig en positief mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Een plek waar je je veilig en thuis voelt.


Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman