Huisregels

Huisregels en samenlevingsregels geven een invulling aan de normen en waarden die de zorgboer belangrijk vindt. Het is belangrijk dat deelnemers, begeleiders en de zorgboer(in) weten waarop ze aangesproken kunnen worden. Huisregels zijn bijvoorbeeld een verzameling afspraken over:

 • de dagindeling;
 • gezamenlijk eten en koffie drinken;
 • afwasbeurten , opruimen en hygiëne;
 • ziekmelding;
 • roken, alcohol en drugs;
 • te laat komen;
 • respecteren van de privéruimten van de boer(in);
 • omgang met machines en met vee (bijvoorbeeld niet alleen tussen de dieren, niet ongevraagd aan machines komen, niet zwaaien met hooivork, veiligheid, Arbowet);
 • omgaan met elkaar (respect, gelijkwaardigheid, niet vloeken, geduldig);
 • omgaan met negatieve gevoelens (niet roddelen, geen dingen vernielen, schreeuwen, in de verdediging schieten);
 • telefoongebruik en social media.

Wij hebben onze huisregels en leefregels en werken via protocollen zodat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt en blijft voelen bij ons. Zo blijft de rust, reinheid en regelmaat hoog in het vaandel staan. Deze huisregels zullen we je van tevoren geven en vertellen.

 

 

Aanmerkingen

Wij hebben een bepaalde visie, die eerder al is uitgelegd. We staan altijd open voor aanmerkingen, ideeën, opmerkingen of klachten. Alles is altijd op te lossen en je kan altijd bij ons terecht. Laagdrempeligheid, praten, samen tot een oplossing komen is zo belangrijk. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Een klachten procedure, daar hebben wij dan ook nog nooit mee te maken gehad. Echter is elke zorgboerderij verplicht de klachtenprocedure uit te leggen.

Een klachtenprocedure bestaat globaal uit 3 stappen:

 • mogelijkheden bieden een klacht te bespreken op de boerderij, met betrokkenen; U heeft als deelnemer / wettelijke vertegenwoordiger de telefoonnummers gekregen in het "welkom op Feniks - formulier"
 • mogelijkheden bieden tot bemiddeling/vertrouwenspersoon/ondersteuning; U heeft als deelnemer / wettelijk vertegenwoordiger het email adres gekregen van de vertrouwenspersoon die bij de zorgboerderij is aangesloten.
 • toegang tot/behandeling door klachtencommissies waar wij bij aangesloten zijn.

 

 

 

Bijvoorbeeld:   

Als er een deelnemer van de Zorgboerderij onder Stichting BEZINN valt, zijn wij als trajectuitvoerder verplicht om kritiek, calamiteiten, klachten of geschillen te meden bij Stichting BEZINN. Er kan dan ook gebruik gemaakt worden van de vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN; Willem Hulshof woont in en werkt vanuit Assen en  is rechtstreeks te benaderen: Telefoon : 06 290 44 198 E-mail :  info@dekwestie.nl

Voor meer informatie:  www.dekwestie.nl  

 

Als er een deelnemer van de Zorgboerderij een klacht heeft kan de klacht ook gemeld worden bij Klachtencommissie Federatie Landbouw en Zorg ,p/a Federatie Landbouw en Zorg Postbus 54 3780 BB Voorthuizen .De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren 

 

Als een deelnemer van de Zorgboerderij onder de jeugdwet valt, kunt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon Advies Klachtenbureau Jeugdzorg ( AKJ ). Deze zijn vrij toegankelijk voor jeugdigen zie www.akj.nl of bel met 088-555100